Algemene aannemings- en verkoopvoorwaarden
vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland

1.  Al onze facturen dienen contant betaald te worden, tenzij op de factuur een andere vervaldag aangegeven werd. Bij laattijdige betaling  zijn van rechtswege en zonder verdere aanmaning  verwijlintresten verschuldigd gelijk aan 10% vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van betaling. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag en met een minimum van 125€ en dit wegens boekhoudkundige en administratieve onkosten ten gevolge van de laattijdige betaling.

2.  Klachten kunnen slechts in aanmerking genomen worden wanneer zij ons uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven toekomen. Een klacht schorst in geen geval de betalingsverbintenis van de koper/opdrachtgever. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Vloerder-tegelzetter.be bvba tot deze volledig betaald zijn.

3.  Alle betwistingen in verband met de facturen, leveringen of werkzaamheden waarop ze betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken uit het arrondissement waarin onze zetel gevestigd is.

4.  Door goedkeuring van de offerte verklaart de klant zich ook voor akkoord met onze algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden.

5.  De bedragen vermeld op onze prijsofferte of op onze aannemingscontracten zijn steeds exclusief BTW. De BTW komt steeds ten laste van de klant en wordt bij het bedrag van de begroting opgeteld.

6.  Offertes zijn steeds vrijblijvend en niet bindend. In geval van vergissingen, druk- en schrijffouten, is Vloerder-tegelzetter.be bvba hierdoor niet gebonden en aanvaardt de klant dat Vloerder-tegelzetter.be bvba een afrekening kan opstellen aan de correcte prijs/hoeveelheid.

7.  Wanneer de klant bij goedkeureng van de offerte,  wijzigingen aanbrengt en/of de offerte slechts gedeeltelijk goedkeurt kan Vloerder-tegelzetter.be bvba de tarieven van de betreffende offerte herbekijken.

8.  Indien de offerte getekend voor akkoord naar ons wordt teruggestuurd, nemen wij uw werf op in onze planning en bestellen wij de nodige materialen. Indien achteraf de keuze van de offerte gewijzigd wordt, dienen wij annulatiekosten voor de bestelde materialen aan te rekenen. 

9.  Annulatie van een goedgekeurde offerte resulteert in een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totaal bedrag van de betreffende offerte. Indien er reeds materialen zijn besteld worden deze ook gefactureerd. 

10.  Verkochte goederen worden niet teruggenomen noch geruild, tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper. In dat geval zal een waarde-vermindering toegepast worden tot dekking van de veroorzaakte kosten.

11.  De leverings- en uitvoeringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding.

12.  Wanneer de afgesproken startdatum van de werken wordt verdaagd door de opdrachtgever (eigenaar / werfleider / coördinator der werken / architect) kan Vloerder-tegelzetter.be bvba de reeds bestelde materialen voor de werf, factureren en/of stockagekosten aanrekenen. De werkzaamheden zullen slechts worden aangevangen na betaling van deze aanrekening(-en). 

13.  De partijen zien af van de opleveringsformaliteiten bij inbezitneming van het werk, na beëindiging der werken. Dit geldt als goedkeuring van de werken, behoudens geldige betwisting die binnen 8 dagen na de beëindiging der werken per aangetekende brief wordt geformuleerd.

14.  In het geval dat er leidingen in de muur of in de ondergrond aanwezig zijn, is men verplicht deze door middel van aanduiding op het plan aan ons te melden of ze te laten opsporen door een gespecialiseerde firma. Zo niet zijn wij niet verantwoordelijk voor inboringen of beschadiging van de leidingen en de mogelijke gevolgen.

15.  Elektriciteit, stromend leidingwater, parkeerruimte en indien nodig een lift,  zullen op de kosten van de klant voor de uitvoering van de werken ter onzer beschikking worden gesteld. Indien de goederen en materialen niet in een lift kunnen, zullen deze door de klant zelf of door ons tegen vergoeding naar de werkplaats gebracht worden.

16.  Wij waarborgen onze vloer, voor zover zij geplaatst wordt op door ons goed bevonden ondergrond of chape. De vloer die geleverd wordt kan steeds een kleine afwijking hebben; hiervoor kunnen wij dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Er zal slechts in de mate van het mogelijke met de wensen van de klanten rekening gehouden worden.

17.  De verbindingen welke ingevolge andere onvoltooide werken dienen uitgevoerd te worden, zijn ten laste van de klant o.a. de verbindingen rond schoorsteenhaarden, konvektoren, palen en trappen. Hetzelfde geldt voor eender welke leiding in de ondervloer en deze na het plaatsen van de vloer wordt gelegd. 

18.  Barsten die zich in de vloer of betegeling voordoen ingevolge het zich zetten van het gebouw, kunnen niet te onze laste worden gelegd.

19.  Indien bij de uitvoering der werken ons personeel gevraagd wordt te helpen bij het verplaatsen der meubels of gelijk welke voorwerpen, dan zal dit gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Geen vergoeding mag ons gevraagd worden wegens breken of beschadigen van welke aard ook, daar in principe de lokalen volledig ontruimd moeten zijn. De werkuren hiervoor worden verrekend.

20.  Na gehele afwerking dienen de lokalen op een luchtvochtigheid van 55 à 60% te worden gehouden; dit om abnormale krimp of uitzetting te voorkomen.

21.  Als blijkt dat het verbruik van de tegellijm hoger ligt dan voorzien door diepe profilering aan de onderkant van de tegel of het bol staan van de tegel zal het meerverbruik ten koste van de klant komen. Indien tegels en/of plinten dienen bijbesteld te worden, zullen deze worden aangerekend aan de klant.

22.  De plaatsing en het aantal uitzettingsvoegen wordt door ons bepaald. Indien de klant deze niet wenst, kan ons niets ten laste gelegd worden wanneer er barsten of scheuren in de vloer komen. 

23.  Bijkomende werken die niet voorzien zijn in onze offerte worden uitgevoerd in regie + de gebruikte materialen tenzij anders vermeld op de offerte. De uren voor deze werken worden gerekend vanaf het vertrek tot aankomst op het depot.

Regelmatig voorkomende meerwerken: Dikte zandbed groter dan voorzien in offerte - uitzettingsvoegen - randstroken - bewapening in chape - siliconevoegen - speciale kleefspecie, primers - op verdiep brengen van materialen - egaliseren of uitvullen - toezichtkaders - ondermetselen van baden - aansluitingen (bv plinten tegen deurkader) - te laag plakwerk afkappen - cementeren alvorens plinten te plaatsen - reparaties – afvoeren afval - andere onvoorziene werken.

24.  Deze algemene voorwaarden kunnen worden vervolledigd of bevestigd door bijkomende voorwaarden die aangehecht worden aan onze offertes en orderbevestigingen waarvan ze integraal deel uitmaken.

25.  Vloerder-tegelzetter.be bvba kan de algemene aannemings- en verkoopsvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.


    Like us on:

            

    vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland vloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waaslanvloerder tegelzetter vloerwerken tegelwerken chape chapewerken dekvloer vloerisolatie laminaat tegelzettersbedrijf tegels Dendermonde Buggenhout Lebbeke Opwijk Londerzeel Sint-Amands Puurs Bornem Hamme Merchtem Opstal Opdorp Baasrode Peizegem Malderen Steenhuffel Moerzeke Sint-Gillis-bij-Dendermonde Grembergen Oudegem Appels Denderbelle Wieze Oppuurs Liezele Meise Wolvertem Kapelle-op-den-Bos Grimbergen Asse Aalst Affligem Lede Wichelen Berlare Zele Lokeren Waasmunster Sint-Niklaas Temse Willebroek Boom Niel Schelle Aartselaar Hemiksem Mechelen Schoonaarde Droeshout Nijverseel Mazenzele Lippelo Breendonk Ruisbroek PUR isolatiemortel Waasland